Skip to the main content

Vierde nieuwsbrief

Oktober 2020
Hierbij de vierde nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen
van het seizoen 2020 – 2021
Beste bridge-liefhebbers,
Hierbij nogmaals een nieuwsbrief over de stand van zaken.
Het gaat niet goed met het bestrijden van Corona; de aantallen besmettingen,
ziekenhuis opnames en doden neemt alleen maar toe. Het bestuur is weer
even bij elkaar geweest om de laatste stand van zaken te bespreken.
❖ Kofferbridge: In de vorige (3e
) nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd
dat we een kofferbridge competitie aan het opstarten zijn.
Deze staat nu klaar op drie adressen om uitgegeven te worden:
De afhaalpuntenzijn als volgt:
 Anja Verkaik voor omgeving Wilnis, tel.: 0612593739
 Ben Koopmanschap voor omgeving Woerden, tel.: 0348483036
 Rob Ballizany voor omgeving Kockengen, tel.: 06-21243857
(Bob heeft ervoor gekozen met uitgifte te stoppen)
➢ Voor de kofferbridge competitie bestaan de volgende regels:
• Koffer moet binnen 1 week weer teruggebracht worden, daarna
wordt een week gewacht om de koffer opnieuw uit te geven
vanwege Corona.
• Er zijn geen kosten verbonden aan deze koffers.
• Men kan ook spelen met mensen buiten de club.
• In koffer zit een scorelijst welke kan worden ingevuld, deze daarna
weer ingevuld in de envelop terug met de koffer inleveren.
• Zelf nummer van de koffer onthouden zodat er met verschillende
koffers gespeeld wordt.
• Biedboxen moeten zelf geregeld worden.
• De koffers kunnen bij al de drie afgiftepunten opgehaald worden.
• Na een maand of twee worden de koffers gewisseld over de
afgiftepunten.
➢ Stepbridge: Mochten er mensen zijn die graag meer willen weten over
stepbridge dan kunnen hiervoor terecht bij Duco Douwstra, Fons van
Haelst en Jan Enneking, zij leggen het graag uit.
❖ Contributie: we hebben van een aantal leden de vraag ontvangen of het niet
mogelijk is deze te verlagen. Helaas hebben wij vrij hoge vaste lasten en
houden daarom niet veel over. De bond en de zaalhuur moeten we blijven
betalen terwijl de contributie vrij laag is. Voor het komende jaar zullen we
bekijken of we iets aan de vaste kosten kunnen doen.
We hebben diversie subsidiemogelijkheden bekeken en/of aangevraagd. Tot
op heden nog geen succes.
Denk aan de betaling van de contributie van Euro 70,00. Graag voor 1
november te voldoen op IBAN NL51RABO0331107376.
❖ Ziekte: Wij willen als bestuur graag weten hoe het met onze leden gaat en
vragen jullie daarom eventuele zieken en/of ziekenhuisopnames te melden.
Helaas is in de vorige nieuwsbrief een verkeerd telefoonnummer
doorgegeven; hieronder staan de juiste nummers:
Piet Donker (tel.: 0346-242106) of Ria van Es (tel.: 0348-414807).
Met vriendelijke groeten, bestuur bridgeclub Kamerik-Kockengen

Andere artikelen

Derde nieuwsbrief

September 2020     Hierbij de derde nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen van het...

29/10/2020 - Cor Röling

Tweede nieuwsbrief 2020

Augustus 2020 Hierbij de tweede nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen van het seizoen 2020...

29/10/2020 - Cor Röling

Eerste nieuwsbrief 2020

Hierbij de eerste nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen van het seizoen 2020 – 2021 . Van...

29/10/2020 - Cor Röling