Skip to the main content

Tweede nieuwsbrief 2020

Augustus 2020
Hierbij de tweede nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen
van het seizoen 2020 – 2021
Beste bridge-liefhebbers,
Allereerst willen we melden dat er gelukkig geen verdere Corona besmettingen
meer bekend zijn bij onze leden. Dat willen we ook graag zo houden!
Zoals jullie weten zijn we ervan uitgegaan dat we per 1 september weer
kunnen beginnen met bridgen als de omstandigheden dat toelaten.
Om dat voor elkaar te krijgen is het volgende allemaal gebeurd in de afgelopen
tijd:
❖ Nadat we de leden hadden gevraagd hoe zij er tegenover stonden om weer
te starten met bridgen hebben 80% van jullie laten weten dat ze graag weer
zouden doen.
❖ Onze speellocatie is dusdanig aangepast dat we ons aan de Corona
voorwaarden kunnen houden.
➢ We hebben naast de avond ook een middagsessie toegevoegd om het
aantal mensen in de ruimte te beperken
➢ We spelen op maximaal op 8 tafels die zijn aangepast naar 1,25 x 1,25
meter (zie foto’s onderaan deze nieuwsbrief)
➢ Tussen de spelers van de verschillende tafels zit minimaal 1,50 meter
➢ De afzuiging is getest en deze heeft een flink vermogen; er is alleen
afzuiging en geen inblaas. Dit is voor Corona doeleinden veel beter
omdat de lucht dan continue wordt ververst
➢ De wc-ruimten zijn aangepast zodat we ons hier ook aan de gewenste
regels kunnen houden
➢ Er is een aparte Corona groep en een Corona medewerker aangesteld die
de uitvoering van de regels in goede banen gaan leiden
Toch heeft het bestuur van onze Bridgeclub Kamerik-Kockengen besloten de
startdatum uit te stellen met een maand en bekijken of het verantwoord is om
de volgende maand wel te starten. Voorlopig zal dit op maandelijkse basis
plaatsvinden.
Waarom hebben we dat besloten?
❖ De Bridgebond stelt de externe competitie uit en zal niet eerder starten dan
1 januari 2021. De keuze voor de interne competitie om te starten laten ze
bij de clubs zelf.
❖ De omliggende clubs stellen hun start ook uit en zullen niet op 1 september
beginnen.
❖ De Corona besmettingen nemen momenteel weer toe in Nederland en
omliggende landen.
❖ Vakantiegangers keren terug, scholen starten weer en de werkzaamheden
worden weer opgepakt. Wat zullen hier de gevolgen van zijn?
Samenvattend kunnen we zeggen dat we samen met Richard goede
voorbereidingen hebben getroffen om veilig te kunnen bridgen. Helaas hebben
we de wereld om ons heen niet in de hand.
Daarom stellen we de start uit naar op zijn vroegst per 1 oktober. Wel zullen
we per maand moeten bekijken of de omstandigheden veilig genoeg zijn om te
kunnen starten.
Laten we hopen dat we in oktober wel kunnen bridgen!
Uiteraard we houden jullie hiervan op de hoogte.
Met vriendelijke groeten, bestuur bridgeclub Kamerik-Kockengen

Andere artikelen

Vierde nieuwsbrief

Oktober 2020 Hierbij de vierde nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen van het seizoen 2020...

29/10/2020 - Cor Röling

Derde nieuwsbrief

September 2020     Hierbij de derde nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen van het...

29/10/2020 - Cor Röling

Eerste nieuwsbrief 2020

Hierbij de eerste nieuwsbrief van Bridgeclub Kamerik-Kockengen van het seizoen 2020 – 2021 . Van...

29/10/2020 - Cor Röling